Societas Civilis Exercitus Auxiliorumque Romanorum

Občianske združenie Rímskeho vojska a pomocných zborov

Rímske vojenské umenie, divadlo, edukačné projekty...
Vdychujeme histórii život.

Viac o nás

Vystúpenia vojakov

Rímski vojaci preslávili Rímske impérium svojou zručnosťou a obratnosťou v boji a umožňovali tak cisárom rozširovať svoju ríšu napriek odporu nepriateľa o nové územia. Ukážky tohto vojenského umu ponúka naša skupina vo svojich divadelno-šermiarskych predstaveniach, vojenských cvičeniach a odborným výkladom s informáciami o živote vojakov a ich vybavení v programe, ktorého dĺžka závisí od vašej objednávky.

Reprezentácia

Rímske pomocné zbory (auxilie) boli často najímané úradníkmi a hodnostármi ako osobná ochrana počas ich ciest po provincii, alebo do vzdialenejších krajov. I my prenajímame rímskych vojakov pre potreby čestnej stráže, osobnej ochrany, prípadne pre edukačné účely počas výučby dejepisu na školách, alebo v detských táboroch.

Workshop

Poznávanie minulosti na vlastnej koži je niečo, s čím sa nestretávate príliš často v živote. Ponúkame osvojovanie si vedomostí a znalostí z oblasti doby rímskej formou stánku, pri ktorom zoznamujeme záujemcov s predmetmi dennej potreby starých Rimanov, s výzbrojou rímskych vojakov a vysvetľujeme a ukazujeme ich funkciu v praxi. Záujemcovia si môžu vyskúšať narábanie so zbraňou, zahrať si rímske hry, vykresať si oheň a mnohé iné aktivity, ktoré kedysi vykonávali rímski vojaci a obyvatelia provincie.

Pod túto kategóriu našej ponuky spadá aj prezentácia rímskej kuchyne a varenie rímskych jedál na rímskej prenosnej piecke zvanej craticula.

Naše aktivity

XV. Légia

Rímske impérium zaujalo po niekoľkých povstaniach a vojnách v oblasti Pannonie a Illyrica strategické pozície, ktoré upevnili na území stredného Dunaja vojenskými tábormi légií. Za vlády cisára Claudia (41 – 54 po Kr.) vzniká na území dnešného mestečka Bad Deutsch – Altenburg (Dolné Rakúsko) drevo-zemný tábor. Už od Galských vojen, v ktorých rímske vojská viedol Gaius Julius Caesar, začala písať XV légia svoje dejiny. Začalo to rokom 53 pr. Kr. Odvtedy légia vystriedala množstvo...

Viac


Rímska kuchyňa

O stravovaní Rimanov dnes koluje medzi laickou verejnosťou mnoho mylných predstáv. Tak ako dnes, tak i v dobe rímskej bola strava obyvateľov provincií a Itálie veľmi rôzna a pestrá. Rôznorodé korenené jedlá, rozmanité druhy mäsa a rýb, kvalitné víno a veľké hostiny si v týchto dávnych časoch mohol dovoliť málokto. U najnižších vrstiev rímskej spoločnosti boli najbežnejšími obilné a zeleninové pokrmy, ktoré dopĺňali prevažne morskými a sladkovodnými rybami, príležitostnejšie...

Viac


Voľný čas a zábava

V čase, kedy rímski vojaci prežívali pokojné a nikým nerušené voľné dni vo svojich táboroch, bolo potrebné ich zabaviť. Zo svojich domovov, odkiaľ boli prevelení si priniesli zároveň aj znalosť spoločenských stolových a hazardných hier. Najobľúbenejšie bola hra v latrunculi a hra v kocky, ktoré sú nám doteraz najviac známe z rímskeho prostredia. V obľube nezaostával ani mlyn, ktorého hranie pretrváva až do dnešných čias. Hra v latrunculi predstavovala strategickú hru s vojskom,...

Viac


Tábor a život v ňom

Vojenské tábory tvorili v minulosti akési samostatne fungujúce jednotky, ktoré si sami zabezpečovali zásoby jedla, vody, stavebného materiálu, dreva a popri tom zabezpečovali svojmu zázemiu a obyvateľom, ktorí sa pri týchto táboroch usadzovali, bezpečie a služby. Neraz dokonca aj stavebný materiál formou vojenských tehál vyhotovovaných v pokojných, vojensky nekonfliktných dobách. Každodennou rutinou boli v tábore rôzne vojenské služby, ktoré sa prerozdeľovali medzi vojakov....

Viac


V. Kohorta Lucensium

V dobách, kedy sa Rimania stali pánmi pravobrežia Dunaja sa vystriedalo v malom auxiliarnom tábore Gerulata (Bratislava – Rusovce) niekoľko jednotiek. Prvú posádku tohto tábora tvorila pravdepodobne najstaršie doložená jednotka, 5. kohorta pomocného zboru zo španielskej Galície a severného Portugalska. Práve táto jednotka sa podieľala na budovaní pokojného dunajského pohraničia, zásobovala výrobou tehál malú civilnú osadu vznikajúcu na území bývalej keltskej osady a starala sa v dobách,...

Viac