Societas Civilis Exercitus Auxiliorumque Romanorum

Občianske združenie Rímskeho vojska a pomocných zborov

Rímske vojenské umenie, divadlo, edukačné projekty...
Vdychujeme histórii život.

Viac o nás

Vystúpenia vojakov

Rímski vojaci preslávili Rímske impérium svojou zručnosťou a obratnosťou v boji a umožňovali tak cisárom rozširovať svoju ríšu napriek odporu nepriateľa o nové územia. Ukážky tohto vojenského umu ponúka naša skupina vo svojich divadelno-šermiarskych predstaveniach, vojenských cvičeniach a odborným výkladom s informáciami o živote vojakov a ich vybavení v programe, ktorého dĺžka závisí od vašej objednávky.

Reprezentácia

Rímske pomocné zbory (auxilie) boli často najímané úradníkmi a hodnostármi ako osobná ochrana počas ich ciest po provincii, alebo do vzdialenejších krajov. I my prenajímame rímskych vojakov pre potreby čestnej stráže, osobnej ochrany, prípadne pre edukačné účely počas výučby dejepisu na školách, alebo v detských táboroch.

Workshop

Poznávanie minulosti na vlastnej koži je niečo, s čím sa nestretávate príliš často v živote. Ponúkame osvojovanie si vedomostí a znalostí z oblasti doby rímskej formou stánku, pri ktorom zoznamujeme záujemcov s predmetmi dennej potreby starých Rimanov, s výzbrojou rímskych vojakov a vysvetľujeme a ukazujeme ich funkciu v praxi. Záujemcovia si môžu vyskúšať narábanie so zbraňou, zahrať si rímske hry, vykresať si oheň a mnohé iné aktivity, ktoré kedysi vykonávali rímski vojaci a obyvatelia provincie.

Pod túto kategóriu našej ponuky spadá aj prezentácia rímskej kuchyne a varenie rímskych jedál na rímskej prenosnej piecke zvanej craticula.

Rímske pohraničie v Panónii

Prvé dotyky územia Slovenska s rímskou vojenskou silou

Po pripojení Norického kráľovstva k územiu vznikajúceho Rímskeho impéria v roku 15 pred Kristom a anexiou Ilyrika (Maďarsko a severný Balkán) v roku 9 po Kristovi sa Rimanom otvorila cesta k prieniku do priestoru Karpatskej kotliny. Norické kráľovstvo ležiace v Rakúsku a hraničných oblastiach Bavorska a Slovinska sa vtedy rozhodlo pripojiť svoje územie pod rímsku správu a tak sa Rimania dostali prvý krát do Podunajska. Nasledovalo aj pripojenie Raetie a už spomínaného Ilyrika,...

Viac


Limes Romanus

 Pojmom Limes Romanus označujeme opevnenú hranicu Rímskej ríše na strednom Dunaji. Tento stredodunajský limes sa opieral o tok Dunaja na hraniciach provincií Noricum a Pannonia, ktorého breh zaisťovali vojenské posádky umiestnené pri strategicky významnej podunajskej ceste, ktorá umožňovala rýchli presun vojsk pozdĺž hranice. Limes Romanus bol súčasťou veľkej severnej hranice (limes) rímskeho impéria, ktorá existovala viac ako 400 rokov a mala dĺžku okolo 3000 kilometrov. Jej rozloha...

Viac


Rímsky vojenský tábor Gerulata

Auxiliarny tábor Gerulata (dnešná mestská časť Bratislava – Rusovce), ležal na pravobrežnej časti Zadunajska, ktoré tvorilo v dobe rímskej provinciu Pannonia. Tento tábor bol založený počas opevňovania rímskej stredodunajskej hranice prislúchajúcej k opevnenej hranici LIMES ROMANUS. Tábory tohto typu vypĺňali priestor, ktorý nedokázali légie spoľahlivo chrániť pred nebezpečenstvom hroziaceho zo strany naddunajských Germánov. Tábor Gerulata, ktorého názov bol pravdepodobne prevzatý...

Viac


Rímske vojenské jednotky a ich spojitosť so Slovenskom v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

S budovaním nových táborov pre pomocné jednotky na Dunajskej hranici v časoch vlády cisárov Flaviovskej dynastie (70-te až 80-te roky 1. storočia) možno spájať i konkrétne vojenské jednotky s dnešným územím Slovenska. Tie boli umiestnené v pohraničnej oblasti Panónie. Prvou menovanou je X légia GEPF, ktorá mohla ako prvá sídliť ešte v prvej polovici 1. storočia po Kristovi v tábore Carnuntum. Tehly s jej kolkami možno nájsť v Carnunte, taktiež v tábore Gerulata, medzi rímskymi...

Viac