Societas Civilis Exercitus Auxiliorumque Romanorum

Občianske združenie Rímskeho vojska a pomocných zborov

Rímske vojenské umenie, divadlo, edukačné projekty...
Vdychujeme histórii život.

Viac o nás

Vystúpenia vojakov

Rímski vojaci preslávili Rímske impérium svojou zručnosťou a obratnosťou v boji a umožňovali tak cisárom rozširovať svoju ríšu napriek odporu nepriateľa o nové územia. Ukážky tohto vojenského umu ponúka naša skupina vo svojich divadelno-šermiarskych predstaveniach, vojenských cvičeniach a odborným výkladom s informáciami o živote vojakov a ich vybavení v programe, ktorého dĺžka závisí od vašej objednávky.

Reprezentácia

Rímske pomocné zbory (auxilie) boli často najímané úradníkmi a hodnostármi ako osobná ochrana počas ich ciest po provincii, alebo do vzdialenejších krajov. I my prenajímame rímskych vojakov pre potreby čestnej stráže, osobnej ochrany, prípadne pre edukačné účely počas výučby dejepisu na školách, alebo v detských táboroch.

Workshop

Poznávanie minulosti na vlastnej koži je niečo, s čím sa nestretávate príliš často v živote. Ponúkame osvojovanie si vedomostí a znalostí z oblasti doby rímskej formou stánku, pri ktorom zoznamujeme záujemcov s predmetmi dennej potreby starých Rimanov, s výzbrojou rímskych vojakov a vysvetľujeme a ukazujeme ich funkciu v praxi. Záujemcovia si môžu vyskúšať narábanie so zbraňou, zahrať si rímske hry, vykresať si oheň a mnohé iné aktivity, ktoré kedysi vykonávali rímski vojaci a obyvatelia provincie.

Pod túto kategóriu našej ponuky spadá aj prezentácia rímskej kuchyne a varenie rímskych jedál na rímskej prenosnej piecke zvanej craticula.

Rimania a barbarikum

Vojenské konflikty Rimanov s obyvateľstvom z juhozápadného Slovenska

V priebehu druhej polovice 1. storočia po Kristovi začali vznikať popri legionárskych táboroch v panónskom pohraničí aj menšie tábory, do ktorých boli umiestňované pomocné zbory rímskeho vojska, auxilie. Jedným z nich bol aj tábor v Gerulate (dn. Bratislava – Rusovce). Tu umiestnené jednotky po sebe zanechali stopu v podobe kolkov na rímskych tehlách, z ktorých boli budované stavby v novovznikajúcej osade v okolí tábora (canabae), rôznu úžitkovú keramiku, predmety spájajúce sa s...

Viac


Rímske zbrane v močiarnych obetiskách severnej Európy

V 19. storočí sa niekoľko bádateľov zaoberalo skúmaním močaristých plôch ležiacich na území Jutského a Škandinávskeho polostrova. Tie skrývali nesmierne bohatstvo v podobe zbraní, ktorých pôvod bol neraz aj cudzokrajný. Interpretácia cudzokrajných zbraní, prevažne pochádzajúcich z prostredia Rímskej ríše, bola však pre vtedajších bádateľov nejasná a nevedeli si poriadne vysvetliť, čo robili tak ďaleko od rímskych hraníc a na takýchto miestach.  Cudzokrajný pôvod a výskyt predmetov...

Viac


Ako vyzeral život v provincii a na ľavom brehu Dunaja v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

Rímska ríša dosiahla brehy Dunaja už v roku 15 pred Kristom, kedy sa k jej územiu pripojilo Norické kráľovstvo ležiace na území dnešného Rakúska, okrajových častí Bavorska a Slovinska. Okolo polovice 1. storočia po Kristovi bola už pod rímskou správou zriadená provincia Panónia, ktorá sa rozprestierala od dnešnej Viedne po Budapešť, jej severnú a východnú hranicu tvoril Dunaj a južné ohraničenie tvorila línia prechádzajúca od východu na západ na území severnej časti dnešného Chorvátska,...

Viac