Societas Civilis Exercitus Auxiliorumque Romanorum

Občianske združenie Rímskeho vojska a pomocných zborov

Rímske vojenské umenie, divadlo, edukačné projekty...
Vdychujeme histórii život.

Viac o nás

Vystúpenia vojakov

Rímski vojaci preslávili Rímske impérium svojou zručnosťou a obratnosťou v boji a umožňovali tak cisárom rozširovať svoju ríšu napriek odporu nepriateľa o nové územia. Ukážky tohto vojenského umu ponúka naša skupina vo svojich divadelno-šermiarskych predstaveniach, vojenských cvičeniach a odborným výkladom s informáciami o živote vojakov a ich vybavení v programe, ktorého dĺžka závisí od vašej objednávky.

Reprezentácia

Rímske pomocné zbory (auxilie) boli často najímané úradníkmi a hodnostármi ako osobná ochrana počas ich ciest po provincii, alebo do vzdialenejších krajov. I my prenajímame rímskych vojakov pre potreby čestnej stráže, osobnej ochrany, prípadne pre edukačné účely počas výučby dejepisu na školách, alebo v detských táboroch.

Workshop

Poznávanie minulosti na vlastnej koži je niečo, s čím sa nestretávate príliš často v živote. Ponúkame osvojovanie si vedomostí a znalostí z oblasti doby rímskej formou stánku, pri ktorom zoznamujeme záujemcov s predmetmi dennej potreby starých Rimanov, s výzbrojou rímskych vojakov a vysvetľujeme a ukazujeme ich funkciu v praxi. Záujemcovia si môžu vyskúšať narábanie so zbraňou, zahrať si rímske hry, vykresať si oheň a mnohé iné aktivity, ktoré kedysi vykonávali rímski vojaci a obyvatelia provincie.

Pod túto kategóriu našej ponuky spadá aj prezentácia rímskej kuchyne a varenie rímskych jedál na rímskej prenosnej piecke zvanej craticula.

Rímska kuchyňa

O stravovaní Rimanov dnes koluje medzi laickou verejnosťou mnoho mylných predstáv. Tak ako dnes, tak i v dobe rímskej bola strava obyvateľov provincií a Itálie veľmi rôzna a pestrá. Rôznorodé korenené jedlá, rozmanité druhy mäsa a rýb, kvalitné víno a veľké hostiny si v týchto dávnych časoch mohol dovoliť málokto. U najnižších vrstiev rímskej spoločnosti boli najbežnejšími obilné a zeleninové pokrmy, ktoré dopĺňali prevažne morskými a sladkovodnými rybami, príležitostnejšie sušeným mäsom. Bohatší Rimania, než bol bežný plebs, alebo patricijské rodiny mali už výber jedál o niečo pestrejší. O rímskych jedlách bohatších spoločenských vrstiev nás informuje zbierka dobových receptov s názvom Apicius, ktorá je pomenovaná pravdepodobne po Marcovi Gaviovi Apiciovi, ktorý žil na prelome letopočtov. Táto zbierka sa nám zachovala vo forme stredovekých prepisov, ktoré dnes slúžia nadšencom združujúcim sa v historických skupinách ako je tá naša, ako hodnoverný zdroj informácií o gastronómii z prostredia grécko-rímskej spoločnosti. Cenným prameňom je pre nás aj publikácia „Jak se jedlo/vařilo ve starověku“ od Magdalény Beranovej, ktorá zozbierala informácie ako o bohatých rímskych jedlách, tak i o tých bežných, ktorými sa stravovali aj najnižšie vrstvy. 

Naše občianske združenie si stanovilo za cieľ prezentovať aj gastronómiu starých Rimanov. K príprave jedál nám slúži dobový riad, hrnce a prenosná železná piecka, ktorá bola doplnkom v rímskych domácnostiach, ale aj stanov vo vojenských táboroch. Prvé rekonštrukcie grécko-rímskych jedál sme vyskúšali už v roku 2012 a od tohto roku sme ich už úspešne rekonštruovali niekoľko. Od jesene 2013 nechýbajú pri prezentácii rímskej stravy ani dobové bochníky chleba, na ktorých sa spolupodieľa naše združenie spolu s jednou mladou absolventkou archeológie.