Societas Civilis Exercitus Auxiliorumque Romanorum

Občianske združenie Rímskeho vojska a pomocných zborov

Rímske vojenské umenie, divadlo, edukačné projekty...
Vdychujeme histórii život.

Viac o nás

Vystúpenia vojakov

Rímski vojaci preslávili Rímske impérium svojou zručnosťou a obratnosťou v boji a umožňovali tak cisárom rozširovať svoju ríšu napriek odporu nepriateľa o nové územia. Ukážky tohto vojenského umu ponúka naša skupina vo svojich divadelno-šermiarskych predstaveniach, vojenských cvičeniach a odborným výkladom s informáciami o živote vojakov a ich vybavení v programe, ktorého dĺžka závisí od vašej objednávky.

Reprezentácia

Rímske pomocné zbory (auxilie) boli často najímané úradníkmi a hodnostármi ako osobná ochrana počas ich ciest po provincii, alebo do vzdialenejších krajov. I my prenajímame rímskych vojakov pre potreby čestnej stráže, osobnej ochrany, prípadne pre edukačné účely počas výučby dejepisu na školách, alebo v detských táboroch.

Workshop

Poznávanie minulosti na vlastnej koži je niečo, s čím sa nestretávate príliš často v živote. Ponúkame osvojovanie si vedomostí a znalostí z oblasti doby rímskej formou stánku, pri ktorom zoznamujeme záujemcov s predmetmi dennej potreby starých Rimanov, s výzbrojou rímskych vojakov a vysvetľujeme a ukazujeme ich funkciu v praxi. Záujemcovia si môžu vyskúšať narábanie so zbraňou, zahrať si rímske hry, vykresať si oheň a mnohé iné aktivity, ktoré kedysi vykonávali rímski vojaci a obyvatelia provincie.

Pod túto kategóriu našej ponuky spadá aj prezentácia rímskej kuchyne a varenie rímskych jedál na rímskej prenosnej piecke zvanej craticula.

Prvé dotyky územia Slovenska s rímskou vojenskou silou

Po pripojení Norického kráľovstva k územiu vznikajúceho Rímskeho impéria v roku 15 pred Kristom a anexiou Ilyrika (Maďarsko a severný Balkán) v roku 9 po Kristovi sa Rimanom otvorila cesta k prieniku do priestoru Karpatskej kotliny. Norické kráľovstvo ležiace v Rakúsku a hraničných oblastiach Bavorska a Slovinska sa vtedy rozhodlo pripojiť svoje územie pod rímsku správu a tak sa Rimania dostali prvý krát do Podunajska. Nasledovalo aj pripojenie Raetie a už spomínaného Ilyrika, ktoré si však museli rímske vojská podmaniť.

Vojenská aktivita po pripojení Norika nenechala dlho na seba čakať ani v tejto oblasti a už v roku 6 po Kristovi obsadili rímske vojská vedené generálom Tiberiom, budúcim cisárom, skalnú vyvýšeninu ležiacu nad sútokom riek Danuvius a Marus , dnešného Dunaja a Moravy. Na tomto mieste, kde neskôr v stredoveku vznikol hrad Devín, odhalil archeologický výskum tábor pre légie a tiež strážnu signalizačnú vežu. Ide o najstaršiu doloženú vojenskú aktivitu rímskych vojsk na území dnešného Slovenska. Vojsko vedené Tiberiom smerovalo do zeme germánskeho kmeňa Markomanov ležiacej niekde na území dnešných Čiech. Kmeň Markomanov začal byť príliš mocný, čo začalo znepokojovať vtedajšieho cisára Octaviana Augusta, a tak sa rozhodol zasiahnuť. Toto ťaženie do Markomanie sa nakoniec nepodarilo doviezť do konca, pretože Rimania boli nútení vrátiť sa naspäť do provincie Ilyrikum, kde sa začali búriť domáce kmene proti rímskej expanzívnej politike.

V roku 9 po Kristovi už Rimania mali Ilyrikum plne vo svojej moci a začali v ňom uplatňovať rímske správne zriadenie a zaistenie si budúcej provincie. Okolo polovice 1. storočia po Kristovi už mali Rimania vybudované v novej provincii Panónia prvé legionárske tábory, ktoré zabezpečovali poriadok v provincii a ochranu nových hraníc ríše. Tábor Vindobona (dn. Viedeň) tvorila najzápadnejší tábor provincie Panónia, ďalším bolo Carnuntum (dn. Bad Deutsch – Altenburg), tábor Brigetio (dn. Szőny), a Aquincum (dn. Budapešť). Tieto legionárske tábory boli v 1. a 2. storočí sídlom légií, ktoré mali priamy vplyv na územie Slovenska. XV. a neskôr XIIII légia umiestnené v Carnunte, mali veľký vplyv na udalosti odohrávajúce sa na našom území. Dokladom toho sú nálezy množstva rímskych tehál s ich kolkami. I. pomocná légia mala podiel na zabezpečení hranice s našim územím a možno naň aj v priebehu doby rímskej vstúpila. Jej staciovanie do tábora Brigetio malo ochrániť brod a obchodnú cestu vedúcu z provincie do barbarika.