Limes Day 2014

Na konci júna 2014 sa naša skupina dostala aj do televíznych médií, ktoré upútal 1. ročník podujatia Danube Limes Day 2014. Podujatie organizovalo Hlavné mesto Bratislava a Mestský ústav ochrany pamiatok v spolupráci s inými vedeckými, kultúrnymi, športovými a záujmovými inštitúciami. Ako spoluorganizátor sme sa tu objavili aj my. Vzhľadom na to, že toto podujatie sa konalo prvý krát, bola účasť vcelku hojná. Skupina S.C.E.A.R. sa objavuje na niekoľkých záberoch nasnímaných pri príležitosti tohto podujatia.

TA3 – Návštevníci bratislavských Rusoviec zažili cestovanie v čase

TVBA – Boli ste už v Gerulate?