O stravovaní Rimanov dnes koluje medzi laickou verejnosťou mnoho mylných predstáv. Tak ako dnes, tak i v dobe rímskej bola strava obyvateľov provincií a Itálie veľmi rôzna a pestrá. Rôznorodé korenené jedlá, rozmanité druhy mäsa a rýb, kvalitné víno a veľké hostiny si v týchto dávnych časoch mohol dovoliť málokto. U najnižších vrstiev rímskej spoločnosti boli najbežnejšími obilné a zeleninové pokrmy, ktoré dopĺňali prevažne morskými a sladkovodnými rybami, príležitostnejšie sušeným mäsom. Bohatší Rimania, než bol bežný plebs, alebo patricijské rodiny mali už výber jedál o niečo pestrejší.

Jedlá bohatších vrstiev

O rímskych jedlách bohatších spoločenských vrstiev nás informuje zbierka dobových receptov s názvom Apicius, ktorá je pomenovaná pravdepodobne po Marcovi Gaviovi Apiciovi, ktorý žil na prelome letopočtov. Táto zbierka sa nám zachovala vo forme stredovekých prepisov, ktoré dnes slúžia nadšencom združujúcim sa v historických skupinách ako je tá naša, ako hodnoverný zdroj informácií o gastronómii z prostredia grécko-rímskej spoločnosti. Cenným prameňom je pre nás aj publikácia „Jak se jedlo/vařilo ve starověku“ od Magdalény Beranovej, ktorá zozbierala informácie ako o bohatých rímskych jedlách, tak i o tých bežných, ktorými sa stravovali aj najnižšie vrstvy.

Rímska kuchyňa v našom združení

Naše občianske združenie si stanovilo za cieľ prezentovať aj gastronómiu starých Rimanov. K príprave jedál nám slúži dobový riad, hrnce a prenosná železná piecka, ktorá bola doplnkom v rímskych domácnostiach, ale aj stanov vo vojenských táboroch. Prvé rekonštrukcie grécko-rímskych jedál sme vyskúšali už v roku 2012 a od tohto roku sme ich už úspešne rekonštruovali niekoľko. Od jesene 2013 nechýbajú pri prezentácii rímskej stravy ani dobové bochníky chleba, na ktorých sa spolupodieľa naše združenie spolu s jednou mladou absolventkou archeológie.