VOJENSTVO

XV. Légia Appolinaris

XV.légia appolinaris . Rímske impérium zaujalo po niekoľkých povstaniach a vojnách v oblasti Pannonie a Illyrica strategické pozície, ktoré upevnili na území stredného Dunaja vojenskými tábormi légií. Za vlády cisára Claudia (41 – 54 po Kr.) vzniká na území dnešného mestečka Bad Deutsch – Altenburg…
SCEAR-Rimska-armada-foto-Auxilia-v-akcii

Rímska Auxília

Rímska armáda a pomocné zbory. Rímska armáda tvorila rôznorodý celok, ktorý sa v období antiky zdokonalil na takú vysokú úroveň, že nenachádzal v oblasti Európy, prednej Ázie a Afriky po dobu celých tristo rokov obdobu. Okrem najznámejších základných zložiek, légií, ktoré tvorili…
clipeus-scear

Clipeus : Štít rímskych pomocných zborov

Clipeus : Štít rímskych pomocných zborov Štít bol neodmysliteľnou súčasťou výzbroje peších vojsk v období staroveku. Vojakovi poskytoval ochranu nie len v blízkom boji, ale tiež pred zásahmi striel letiacich z prakov, lukov, či oštepmi vrhanými z diaľky. Štít plnil špecifický účel…

RÍMSKA PANNONIA

SCEAR-Rimska-armada-foto-Pannonia-skladanie-zbrani

Prvé dotyky územia Slovenska s rímskou vojenskou silou

Prvý kontakt Slovenska s Rímskou ríšou. Po pripojení Norického kráľovstva k územiu vznikajúceho Rímskeho impéria v roku 15 pred Kristom a anexiou Ilyrika (Maďarsko a severný Balkán) v roku 9 po Kristovi sa Rimanom otvorila cesta k prieniku do priestoru Karpatskej kotliny. Norické…
SCEAR-Rimska-armada-foto-opevnena-hranica

Limes Romanus

Limes Romanus. Pojmom Limes Romanus označujeme opevnenú hranicu Rímskej ríše na strednom Dunaji. Tento stredodunajský limes sa opieral o tok Dunaja na hraniciach provincií Noricum a Pannonia, ktorého breh zaisťovali vojenské posádky umiestnené pri strategicky významnej podunajskej ceste, ktorá umožňovala rýchli presun vojsk pozdĺž…
SCEAR-Rimska-armada-foto-hospodarska-budova

Rímsky vojenský tábor Gerulata

Gerulata Rusovce. Auxiliarny tábor Gerulata (dnešná mestská časť Bratislava – Rusovce), ležal na pravobrežnej časti Zadunajska, ktoré tvorilo v dobe rímskej provinciu Pannonia. Tento tábor bol založený počas opevňovania rímskej stredodunajskej hranice prislúchajúcej k opevnenej hranici LIMES ROMANUS. Tábory tohto typu vypĺňali priestor, ktorý…
SCEAR-Rimska-armada-foto-ilustracne-kohorta

Rímske vojenské jednotky a ich spojitosť so Slovenskom v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

Rímske vojenské jednotky a ich spojitosť so Slovenskom v druhej polovici 1. storočia po Kr. S budovaním nových táborov pre pomocné jednotky na Dunajskej hranici v časoch vlády cisárov Flaviovskej dynastie (70-te až 80-te roky 1. storočia) možno spájať i konkrétne vojenské…

Starí Rimania mysleli na všetko. Byť zadobre s bohom rieky bolo dôležité.

Starí Rimania mysleli na všetko. Byť zadobre s bohom rieky bolo dôležité. Starí Rimania rozširovali prostredníctvom mincí nielen antickú kultúru, ale tiež informovali o udalostiach, ku ktorým aktuálne došlo. Najčastejšie ich svetu sprostredkoval ešte v dobe svojej vlády sám cisár. Medzi rozličnými…

CIVILNÁ PANNONIA

SCEAR-Rimska-armada-foto-Civilne-obyvatelstvo

Život rímskych a nerímskych obyvateľov v provincii Pannonia

Život rímskych a nerímskych obyvateľov v provincii Pannonia. Územie dnešného Slovenska malo v dobe rímskej úplne iný ráz, než krajina ležiaca na pravom brehu Dunaja. V období 1. až 2. storočia po Kristovi pokrývali oba brehy Dunaja lužné lesy, ktoré vo vyšších…

RIMANIA A BARBARICUM

SCEAR-Rimska-armada-foto-Bitka-pri-Laugariciu

Vojenské konflikty Rimanov s obyvateľstvom z juhozápadného Slovenska

Vojenské konflikty Rimanov s obyvateľstvom z juhozápadného Slovenska V priebehu druhej polovice 1. storočia po Kristovi začali vznikať popri legionárskych táboroch v panónskom pohraničí aj menšie tábory, do ktorých boli umiestňované pomocné zbory rímskeho vojska, auxilie. Jedným z nich bol aj tábor…
SCEAR-Rimska-armada-foto-Relief-sarkofagu-auxilia

Rímske zbrane v močiarnych obetiskách severnej Európy

Rímske zbrane v močiarnych obetiskách severnej Európy V 19. storočí sa niekoľko bádateľov zaoberalo skúmaním močaristých plôch ležiacich na území Jutského a Škandinávskeho polostrova. Tie skrývali nesmierne bohatstvo v podobe zbraní, ktorých pôvod bol neraz aj cudzokrajný. Interpretácia cudzokrajných zbraní, prevažne pochádzajúcich…
SCEAR-Rimska-armada-foto-Markomanske-vojny

Ako vyzeral život v provincii a na ľavom brehu Dunaja v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

Život v Rímskej provincií a na ľavom brehu Dunaja Rímska ríša dosiahla brehy Dunaja už v roku 15 pred Kristom, kedy sa k jej územiu pripojilo Norické kráľovstvo ležiace na území dnešného Rakúska, okrajových častí Bavorska a Slovinska. Okolo polovice 1. storočia…