V novembri 2012 vzbudil záujem o nás blogmagazín Zaujimavosti.net, ktorý nás požiadal o informácie k našej činnosti a cieľoch. My sme ich radi poskytli a vznikol zaujímavý článok popisujúci naše úspechy a zameranie. Tiež nabáda nadšencov antického Ríma k vyhľadaniu našej skupiny v prípade, ak sa javí pre čitateľa rímske bojové umenie lákavým.