VOJENSTVO

XV. Légia Appolinaris

XV.légia appolinaris . Rímske impérium zaujalo po niekoľkých povstaniach a vojnách v oblasti Pannonie a Illyrica strategické pozície, ktoré upevnili na území stredného Dunaja vojenskými tábormi légií. Za vlády cisára Claudia (41 – 54 po Kr.) vzniká na území dnešného mestečka Bad Deutsch – Altenburg…
SCEAR-Rimska-armada-foto-Auxilia-v-akcii

Rímska Auxília

Rímska armáda a pomocné zbory. Rímska armáda tvorila rôznorodý celok, ktorý sa v období antiky zdokonalil na takú vysokú úroveň, že nenachádzal v oblasti Európy, prednej Ázie a Afriky po dobu celých tristo rokov obdobu. Okrem najznámejších základných zložiek, légií, ktoré tvorili…
clipeus-scear

Clipeus : Shield of roman auxiliary troops

Clipeus: Shield of roman auxiliary troops. Shield was a recognisable part of infantry units across the ancient history. Shield provided protection not only in hand to hand combat, but as the screen bodies of soldiers from the missiles casted from afar by slings, bows or javelins. Shield was specifically...

RÍMSKA PANNONIA

SCEAR-Rimska-armada-foto-Pannonia-skladanie-zbrani

Prvé dotyky územia Slovenska s rímskou vojenskou silou

Prvý kontakt Slovenska s Rímskou ríšou. Po pripojení Norického kráľovstva k územiu vznikajúceho Rímskeho impéria v roku 15 pred Kristom a anexiou Ilyrika (Maďarsko a severný Balkán) v roku 9 po Kristovi sa Rimanom otvorila cesta k prieniku do priestoru Karpatskej kotliny. Norické…
SCEAR-Rimska-armada-foto-opevnena-hranica

Limes Romanus

Limes Romanus. Pojmom Limes Romanus označujeme opevnenú hranicu Rímskej ríše na strednom Dunaji. Tento stredodunajský limes sa opieral o tok Dunaja na hraniciach provincií Noricum a Pannonia, ktorého breh zaisťovali vojenské posádky umiestnené pri strategicky významnej podunajskej ceste, ktorá umožňovala rýchli presun vojsk pozdĺž…
SCEAR-Rimska-armada-foto-hospodarska-budova

Rímsky vojenský tábor Gerulata

Gerulata Rusovce. Auxiliarny tábor Gerulata (dnešná mestská časť Bratislava – Rusovce), ležal na pravobrežnej časti Zadunajska, ktoré tvorilo v dobe rímskej provinciu Pannonia. Tento tábor bol založený počas opevňovania rímskej stredodunajskej hranice prislúchajúcej k opevnenej hranici LIMES ROMANUS. Tábory tohto typu vypĺňali priestor, ktorý…
SCEAR-Rimska-armada-foto-ilustracne-kohorta

Rímske vojenské jednotky a ich spojitosť so Slovenskom v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

Rímske vojenské jednotky a ich spojitosť so Slovenskom v druhej polovici 1. storočia po Kr. S budovaním nových táborov pre pomocné jednotky na Dunajskej hranici v časoch vlády cisárov Flaviovskej dynastie (70-te až 80-te roky 1. storočia) možno spájať i konkrétne vojenské…

Ancient Romans were attentive. Having god of river on your side was important.

Ancient romans were attentive. Having god or river o your side was important. Ancient romans used their coinage not only to spread their influence, but they often informed about the contemporary events. Coinage often bear the face of emperor ruling at the time of its minting. Among them...

CIVILNÁ PANNONIA

SCEAR-Rimska-armada-foto-Civilne-obyvatelstvo

Život rímskych a nerímskych obyvateľov v provincii Pannonia

Život rímskych a nerímskych obyvateľov v provincii Pannonia. Územie dnešného Slovenska malo v dobe rímskej úplne iný ráz, než krajina ležiaca na pravom brehu Dunaja. V období 1. až 2. storočia po Kristovi pokrývali oba brehy Dunaja lužné lesy, ktoré vo vyšších…

RIMANIA A BARBARICUM

SCEAR-Rimska-armada-foto-Bitka-pri-Laugariciu

Vojenské konflikty Rimanov s obyvateľstvom z juhozápadného Slovenska

Vojenské konflikty Rimanov s obyvateľstvom z juhozápadného Slovenska V priebehu druhej polovice 1. storočia po Kristovi začali vznikať popri legionárskych táboroch v panónskom pohraničí aj menšie tábory, do ktorých boli umiestňované pomocné zbory rímskeho vojska, auxilie. Jedným z nich bol aj tábor…
SCEAR-Rimska-armada-foto-Relief-sarkofagu-auxilia

Rímske zbrane v močiarnych obetiskách severnej Európy

Rímske zbrane v močiarnych obetiskách severnej Európy V 19. storočí sa niekoľko bádateľov zaoberalo skúmaním močaristých plôch ležiacich na území Jutského a Škandinávskeho polostrova. Tie skrývali nesmierne bohatstvo v podobe zbraní, ktorých pôvod bol neraz aj cudzokrajný. Interpretácia cudzokrajných zbraní, prevažne pochádzajúcich…
SCEAR-Rimska-armada-foto-Markomanske-vojny

Ako vyzeral život v provincii a na ľavom brehu Dunaja v druhej polovici 1. storočia po Kristovi

Život v Rímskej provincií a na ľavom brehu Dunaja Rímska ríša dosiahla brehy Dunaja už v roku 15 pred Kristom, kedy sa k jej územiu pripojilo Norické kráľovstvo ležiace na území dnešného Rakúska, okrajových častí Bavorska a Slovinska. Okolo polovice 1. storočia…