Bezhraničná antikvita

Malú galériu a poukázanie na spoluprácu s našim občianskym združením ponúka odkaz na Bezhraničnú antikvitu, projekt, ktorého sme sa počas roka 2013 zúčastnili v rámci troch vystúpení pre deti a rodiny, ktoré sa chceli o rímskej kultúre a rímskom vojenstve dozvedieť niečo viac. Prvé zaradenie našej skupiny do programu sa konalo v Bratislave v mesiaci marec, nasledovalo májové vystúpenie v Nitre a v závere júna v Komárne. Tento projekt sa tešil veľkej obľube malých i veľkých divákov a veľký záujem bol aj o našu skupinu.

http://www2.szepmuveszeti.hu/husk/

http://www.muzeumnitra.sk/archiv_aktivit.html